fbpx

Audits

Met een audit evalueren wij jouw huidige situatie om eruit te leren en vooral te verbeteren.

DATAWORX - Audits

Uiteraard heeft jouw organisatie reeds een website en misschien heb je ook wel de eerste stappen in deze snel veranderende en uitdijende wereld van de digitale en sociale media gezet.

Je hebt reeds doelen met bijhorende KPI’s opgesteld, die je nauwgezet opvolgt? Meer nog, je kan vandaag reeds een interessante return meten? Mooi zo, aanhouden door permanente evaluatie en bijsturing!

Maar voor talrijke organisaties is dit helemaal niet het geval, integendeel. Wij kunnen de pijnpunten van uw huidige online presence blootleggen via een audit van jouw website en sociale media.

Een audit laat toe om objectief te beoordelen wat werkt, wat faalt en wat kan worden verbeterd op uw huidige online en sociale mediakanalen.

De uitkomst van dergelijke audit is een leesbaar rapport. Om tot dit rapport te komen, zetten we niet enkel onze kennis en expertise in maar gebruiken we uiteraard ook diverse tools die ons onder meer toelaten om uw huidige situatie aan deze van uw concurrenten of sectorcollega’s af te meten.

Uiteraard nemen we dit document met jou door en bekijken we samen hoe we concrete verbeteringsvoorstellen in een strategisch plan van aanpak kunnen gieten dat we vervolgens tot uitvoering brengen.